INFO.. Gambar di komik kategori 18+ tidak muncul...

Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Itte kara 10 Nen ga Tattara Densetsu ni Natteita.

GALAKSION